درصورت نیاز برای مشاوره (رایگان) در زمینه انجام پروژه و پایان نامه از منو بالا (بخش تماس) با بنده در ارتباط باشید.

این پروژه در نرم افزار متلب نوشته شده و روش سیمپلکس و سیمپلکس دوفاز در بهینه سازی خطی را اجرا می کند.


دانلود