بهترین مقالات رایگان یادگیری عمیق و یادگیری عمیق تقویتی (انگلیسی و فارسی) به همراه آموزش رایگان مفاهیم کلی به زبان فارسی:

آموزش فارسی شبکه عصبی کانولوشن (CNN):
دانلود - Download
حجم: 2.61 مگابایت

مقاله تشریح یادگیری عمیق چاپ شده در مجله (ژورنال) علمی نیچر (Nature) در سال 2015:
دانلود - Download
حجم: 1.89 مگابایت

دانلود اسلاید های آماده مربوط به مقاله مذکور:
دانلود - Download
حجم: 6.3 مگابایت

دانلود اسلایدهای توضیحاتی در مورد یادگیری عمیق 2016:
دانلود - Download
حجم: 11.7 مگابایت

دانلود اسلایدهای توضیحاتی در مورد یادگیری عمیق 2014:
دانلود - Download
حجم: 17.6 مگابایت