راه حل های برای حل این مشکل ارایه شده که اکثرا به دانلود دوباره برنامه و نصب مجدد نیازمندند اما ما در زیر به راه حلی می پردازیم که  بسیار ساده تر و سریعتر است و در اکثر موارد این مشکل را حل مینماید

 1. دانلود فایل build-tools_r21.1.1-windows
2. رفتن به ادرس نصب sdk که به صورت پیشفرض در ادرس C:\Users\<<your username>>\AppData\Local\Android\sdk موجود است .
3. ساخت پوشه 21.1.1 در پوشه C:\Users\<<your username>>\AppData\Local\Android\sdk\build-tools\ .
4. اکسترکت کردن فایل build-tools_r21.1.1-windows در پوشه 21.1.1 
5. الان اطلاعات به صورت پیشفرض در پوشه android-5 اکسترکت شده اند . فایلهای درون این پوشه را کات کرده و در پوشه
 C:\Users\<<your username>>\AppData\Local\Android\sdk\build-tools\21.1.1\  
میریزیم
برنامه اندروید استودیو را دوباره اجرا میکنیم
پایان