درعلوم کامپیوتر و تئوری اطلاعات، کدگذاری هافمن یک الگوریتم کدگذاری برای فشرده‌سازی بی‌اتلاف اطلاعات است. در این پروژه کتابخانه، کلاس ها و توابع موردنیاز برای کد پروژه در اختیار شما قرار داده شده است.

سعی شده در این پروژه کد تا حد امکان ساده شود، بنابراین قبل از استفاده حتما کد را یک بار برای خود بخوانید.

برای اجرا باید در درایو E یک پوشه به اسم Hoffman ایجاد شود.

دانلود پروژه