جزوه هوش مصنوعی دکتر سید ناصر رضوی که از بهترین و جزوات دانشگاهی فارسی در زمینه هوش مصنوعی است.


دانلود مستقیم