جزوه دکتر سید ناصر رضوی یکی از بهترین جزوه های طراحی الگوریتم هست و توصیه می کنم از دست ندید.


دانلود